Pladsfordelings- sikkerheds- & beredskabsplaner

Hos Jespers Afspærringsservice udarbejder vi også pladsfordelingplaner, særligt til events eller midlertidige konstruktioner, hvor brandmyndighederne kræver det.

Ved større arrangementer, hvor lovkravene er skærpede, kan det være en fordel at rådføre sig. Vi rådgiver og vejleder helt fra begyndelsen af planlægningen.

Til disse arrangementer udarbejder vi naturligvis også sikkerheds- og beredskabsplaner. Kontakt os for yderligere oplysninger herom.

Midlertidige konstruktioner og festivalområder
Telte, pavilioner, barakker, festival-, markeds- eller opholdspladser mv.

B&D sikkerhedsplan.JPG

Sikkerheds- og beredskabsplaner
Udarbejdelse af sikkerheds- og beredskabsplaner til større eller mindre events.