Security, brand- og COVID19-vagter

Hos Jespers Afspærringsservice udfører vi mange forskellige opgaver, både til byggebranchen men også til service- og eventbranchen.

 

Skal I afholde et event, hvor der er mange mennesker? Så lad os hjælpe med at afvikle sikkerheden. Vi tilbyder uddannede security-folk, der både varetager patrulje/rundering, indgangskontrol med visitering, bevogtningsopgaver, brandvagter og meget mere. Kontakt os og få en uforpligtende snak med os.

Har I brug for en samlet sikkerheds- og beredskabsplan, som mange myndigheder efterspørger ved større arrangementer, så hjælper vi naturligvis også med det.

Brandvagt.JPG

Security og brandvagter 
Vi tilbyder uddannede folk til at varetage security-opgaver ved blandt andet events, Black Friday, filmproduktioner, COVID19-foranstaltniger og lignende.

COVID-19.png

COVID-19
Vi tilbyder uddannede security-folk til detailbranchen for at skabe overblik, foretage adgangsdisponering, crowd-safety, tryghed og til at holde afstand.

Plakater 3.JPG

Plakater og valgplakater
Vi tilbyder opsætning af plakater til events og til kommunal- og folketingsvalg,